In onze huisartsenpraktijk werken ‘praktijkondersteuners huisarts’ (afgekort POH). De POH’s bieden zorg en ondersteuning aan patiënten die (tijdelijk) meer aandacht nodig hebben. De POH’s hebben hun eigen spreekuur en leggen huisbezoek af als dat nodig is. Zij hebben veel contacten met andere zorg- en hulpverleners in de wijk.

De huisarts verwijst patiënten naar de POH. De huisarts is nauw betrokken bij de zorg door de POH, en blijft medisch eindverantwoordelijk.

In onze praktijk werken POH’s voor de volgende doelgroepen:

  • mensen met een chronische aandoening (astma/COPD, hart- en vaatziekten, diabetes)
    controle van medicatie, voorlichting, (aanvullend) onderzoek.
  • mensen met psychische vragen of klachten
    (kortdurende) hulp bij psychische en psychosociale problemen, advies voor verdere hulp of behandeling.
  • ouderen
    in kaart brengen van de hulp die kwetsbare ouderen nodig hebben, deze hulp in gang zetten en blijvend in de gaten houden

Onze praktijkondersteuners

Chantal Rol

biedt zorg aan:
– mensen met een chronische aandoening


Lida Meijer

biedt zorg aan:
– ouderen


Peter Sweers

biedt zorg aan:
– mensen met psychische vragen en klachten