De doktersassistenten zijn uw aanspreekpunt in het centrum als u vragen heeft. Samen met u kunnen de doktersassistenten kijken wat nodig is om uw vraag te beantwoorden die u daarover heeft. 


Wat kunnen ze voor u doen?

  • Informatie geven aan iedereen die het centrum binnenkomt met vragen over het centrum en de hulpverleners. Zij beschikken daarnaast ook over een aantal folders over verschillende gezondheidsproblemen.
  • Afspraak maken voor het spreekuur van de huisarts, POH of doktersassistent. Als u denkt dat het dringend is, kunt u dit met de doktersassistent bespreken. Dan wordt er in overleg met u naar een oplossing gezocht. De assistenten zijn dusdanig opgeleid dat zij op grond van de inhoud van uw klachten een professionele inschatting kunnen maken van de ernst van de klacht en de mate van spoed ervan.
  • Uitslagen doorgeven van onderzoeken. Sommige uitslagen moet de huisarts u zelf vertellen tijdens het telefonisch spreekuur.
  • Administratieve zaken zoals het doorgeven van een nieuw adres of de geboorte van een kindje.

Eigen spreekuur doktersassistenten

Tussen 10.00 en 12.00 uur en tussen 13.30 en 14.30 uur kunt u bij de assistenten terecht voor allerlei kleine zaken.

Deze kunnen bestaan uit: oren uitspuiten, hechtingen verwijderen, bloeddruk meten, wondverzorging, injecties, bloed- of urine- onderzoek en uitstrijkjes voor het bevolkingsonderzoek. Ook kunt u bij hen terecht met klachten als keelpijn, oorpijn, blaasontsteking of bij zwangerschap. Waar nodig overleggen zij met de huisarts.