De Diëtist is gezondheidscentrum Watergraafsmeer is José Ingenbleek.
U kunt door één van onze artsen of praktijkondersteuners naar haar verwezen worden.

Vergoeding
De vergoeding is opgenomen in elk basispakket voor 4 behandeluren per jaar, in het aanvullend pakket is dit per verzekeraar verschillend.