Huisarts in opleiding
Er werkt regelmatig een huisarts in opleiding mee in de praktijk.
Hij/zij is volledig bevoegd om zelfstandig spreekuur te houden. U kunt hiervoor uitgenodigd worden. De assistent zal dit altijd van tevoren aangeven.

Belangrijk om te weten
U bent zelf verantwoordelijk voor het doorgeven van uw adresgegevens, telefoonnummer en
verzekeringsgegevens. Dit wordt niet automatisch door de andere instanties doorgegeven.

Vakanties
Het gezondheidscentrum is het hele jaar door op werkdagen geopend. Als uw eigen huisarts met vakantie is zal de praktijk door een andere arts wordn waargenomen. Indien nodig wordt er een externe waarnemer ingeschakelt.

Betaling
Huisartsen en verzekeraars hebben afgesproken de betalingen zo veel mogelijk elektronisch te laten verlopen. U krijgt zelf geen nota, want wij verrekenen alles direct met uw Zorgverzekeraar.